Impressies bloemistenkwekerij

Een innovatief concept in een innovatieve kas

De Bloemistenkwekerij is innovatief, omdat het partijen met elkaar verbindt én nieuwe afzetkansen creëert.

Innovatie aan de afzetkant

De vernieuwing die het concept van De Bloemistenkwekerij biedt aan de afzetkant is heel waardevol voor de sector op dit moment. De tuinbouwketen is te lang versnipperd geweest en daardoor kwetsbaar. Het concept van De Bloemistenkwekerij is innovatief, omdat het partijen met elkaar verbindt en nieuwe afzetkansen creëert. De Bloemistenkwekerij neemt de verantwoordelijkheid voor haar eigen afzet en stelt zich minder afhankelijk op van de inkoopkant. Daarmee biedt het concept enerzijds een alternatief voor de schaalvergroting die de glastuinbouw jarenlang gedomineerd heeft. Anderzijds laat het zien dat ook kleinschalige teelten duurzaam en rendabel te maken zijn.

 

Innovatief gebouw

Ook in de kas van De Bloemistenkwekerij worden diverse inno­vaties doorgevoerd. Zo wordt gebruik gemaakt van de modernste techniek en materialen op het gebied van tuinbouwautomatise­ring. Belangrijke factoren die de ontwikkeling van weer andere innovaties, bijvoorbeeld op productgebied, stimuleren. De pro­grammatuur van de klimaatcomputer wordt volledig op maat gemaakt voor de complexe en dynamische omgeving van de clusterkwekerij. Door de samenwerking tussen kwekers zijn investeringen in duurzaamheid mogelijk die anders niet haalbaar zouden zijn. In Priva is de juiste partij gevonden om de complexe uitdagingen op het gebied van klimaatbeheersing en procesbe­heer aan te gaan.