Impressies bloemistenkwekerij

De Interne logistiek

Het Alternatief voor de ondernemende kweker

Centrale verwerkingsruimte

De interne logistiek is gebaseerd op het kunnen verwerken van verschillende typen eindproducten, gestuurd door de bestellingen van die dag. Die eindproducten lopen uiteen van bossen voor bloemenwinkels en arrangeurs tot boeketten voor bloemenwin­kels en arrangeurs en consumenten. Vanaf de gemeenschappelijke binnencorridor worden alle producten getransporteerd naar de centrale verwerkingsruimte, oftewel het ‘bedrijfsverzamelgebouw’. Hier wordt de stroom snijbloemen verder verwerkt. Dit kan zijn voor afnemers van de individuele kweker, maar ook voor afnemers van het assortiment van De Bloemistenkwekerij.

 

Intern transportsysteem

In De Bloemistenkwekerij zit de moeilijkheid qua logistiek niet in de totale oppervlakte van 10 hectare, maar juist in de versnippering. We hebben te maken met veel verschillende teelten die qua logistiek systeem op elkaar aan moeten sluiten. In de praktijk betekent dit dat de systemen die gebruikt worden om te oogsten moeten passen op het transportsysteem naar de centrale verwerkingsruimte. Om hier een adequate oplossing voor te bedenken, is gebruik gemaakt van de deskundigheid van Metazet.  Er is een compleet concept uitgewerkt waarbij gebruik wordt gemaakt van het ‘kettingbaansysteem’. Dit is een mechanisch, geautomatiseerd systeem dat voor het transport van de ‘karretjes’ zorgt.

 

Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen

Interessante energetische infrastructuur

Duurzaamheid en energiezuinigheid spelen in De Bloemistenkwekerij een grote rol. Dit is mede mogelijk door de interessante energetische infrastructuur die in het tuinbouwgebied PrimAviera wordt aangelegd.
De realisatie van een 150 Kv elektriciteitstation voor het aan- en terugleveren van elektriciteit, de aanleg van een centrale gasleiding met gegarandeerde hoge druk, een warmtenetwerk waarmee restwarmte kan worden uitgewisseld, opslag van warm water onder de grond en de aanleg van een CO2-leiding maken hier onder meer deel van uit. De Bloemistenkwekerij krijgt een hoogwaardig energetisch concept, waarin intensieve stromen plaatsvinden tussen de kwekerij, een afvalverwerkingsbedrijf en een datacentre.

 

Watertechniek

Ook op het gebied van watertechniek wordt in De Bloemistenkwekerij gebruik gemaakt van duurzame technieken . Zo wordt bijvoorbeeld al het water direct of via drainage hergebruikt, met per bedrijfseenheid een volledig afgescheiden systeem. Het hergebruik van water is niet schadelijk voor de teelt en het scheelt aanzienlijk in de kosten. Daarnaast wordt op de centrale gietwaterbuffers mogelijk via foto-electrische cellen extra energie opgewekt.

 

BE De Lier

In de realisering van deze complexe watersystemen speelt de expertise van automatiseringsbedrijf BE De Lier een grote rol. Hun recente ervaringen met projecten als ‘Anthura’ en ‘NAK-tuinbouw’, komen ook bij De Bloemistenkwekerij goed van pas. Een project als De Bloemistenkwekerij vraagt om inleving in de wensen van de toekomende kwekers. Met de kennis en ervaring van BE De Lier in diverse (bloemen-)teelten, kan voor iedere kweker een doordachte watertechnische installatie worden opgezet.

 

 

Voor meer afbeeldingen (PDF), zie: