Impressies bloemistenkwekerij

Het concept in hoofdlijnen

 

Het alternatief voor de ondernemende kweker.

 

Grootschalige bulkteelt

Nederland is – met in Aalsmeer het grootste handelscentrum ter wereld – de spil in de internationale sierteeltsector. Wel is er het laatste decennium veel veranderd. De internationalisering van de sierteelt en de  overgang van een vraag- naar een aanbodmarkt heeft veel voeten in de aarde. Grootschalige ‘bulkteelt’ is eerder regel dan uitzondering. De gemiddelde teler is meer bezig met het managen van zijn bedrijf, dan met de kwaliteit van zijn teelt. Een verschraling van het assortiment, lage verkoopprijzen en steeds meer verkooppunten van goedkope bloemen en boeketten zijn het resultaat.

 

Met volle toewijding

Wat dat betreft, komt het idee van ‘De Bloemistenkwekerij’ op het juiste moment. Deze clusterkwekerij in Rijsenhout biedt kwekers de kans om hun product te blijven telen tegen een prijs die het verdient. Onder een dak van aanvankelijk 10 hectare, gaan kwekers samenwerken aan een onderscheidend niche assortiment. Samen met de eigen afzetorganisatie vormt dat het kernidee van De Bloemistenkwekerij. De kweker met ‘groene vingers’ krijgt de gelegenheid zijn kleinschaligheid te behouden en zelfstandig en met volle toewijding aan zijn product te werken.

 

Een exclusief en vernieuwend assortiment

Ten minste 15 verschillende cultivars

Het brede assortiment dat straks geteeld wordt in De Bloemistenkwekerij bestaat voornamelijk uit bestaande producten, maar dan net even anders. Iets exclusiever, iets beter, iets vernieuwender. Teelten als de bekende Roos, Lelie, Gerbera en Amaryllis zijn enkele soorten die de boventoon gaan voeren in de kwekerij. Uniek is dat van elke soort wordt gestreefd naar ten minste 15 verschillende cultivars. Voor alle soorten bloemen zijn het nieuwe introducties en kleine bestaande soorten. In samenwerking met veredelaars, kwekers en afnemers worden de soorten bepaald die in de kas komen.

 

Slaagkans nieuwe rassen

Veredelaar Anthura ziet de ontwikkeling van De Bloemistenkwekerij als een goede manier om meer nieuwe rassen een kans te geven. De gemiddelde teler is niet ingericht op het telen van kleine hoeveelheden van verschillende rassen en De Bloemistenkwekerij heeft die mogelijkheid juist wel.  Bovendien speelt de perceptie van de teler veelal een belangrijke rol bij de keuze voor een nieuw ras. Wanneer een nieuwe kleur niet goed past binnen die perceptie, dan wordt de kans dat een nieuw ras beschikbaar komt voor de consument een stuk kleiner. Vanwege meerjarige processen, kan een veredelaar onmogelijk inspelen op trends. Door het initiatief van De Bloemistenkwekerij komt er in elk geval wel meer marktinformatie beschikbaar. Het is de bedoeling dat daardoor ook de slaagkans van nieuwe rassen vergroot.

 

Activiteiten

In de kwekerij zullen geregeld activiteiten worden georganiseerd. Rondleidingen door de kas bijvoorbeeld om het exclusieve en vernieuwende assortiment te bekijken. Of relevante workshops (van fotografie tot bloembinden), productpresentaties en demonstraties. Het aanbieden van deze activiteiten draagt bij aan het ervaren van bloemen als een beleving.

 

Een realistische uitwerking van een uniek concept dat vorm krijgt in een innovatief gebouw op een aantrekkelijke locatie

Samenwerking en zelfstandigheid zijn in De Bloemistenkwekerij goed in balans. Er komt samenwerking tússen de kwekers en mét alle benodigde marktpartijen. Uniek is natuurlijk dat kwekers elkaar niet meer beconcurreren, maar juist kennis gaan uitwisselen. Dat werkt prettig en zorgt voor een beter en onderscheidend eindresultaat. Aan de andere kant behoudt de kweker voor de uitvoering van zijn kweek de zelfstandigheid, zoals hij die gewend is.

 

Deze website laat zien dat we voor de realisatie van dit project niet over een nacht ijs gaan. We zijn inmiddels enkele jaren bezig en hebben met alle betrokken partijen van veredeling tot handel en van logistiek tot bloemisterij zeer vergaande gesprekken gehad. Verschillende, betrokken en geïnteresseerde telers hebben meegepraat en meegedacht. Het resultaat is een vergevorderd en concreet plan. Een realistische uitwerking van een uniek concept dat vorm krijgt in een innovatief gebouw op een aantrekkelijke locatie.

 

De brede steun en betrokkenheid uit de sector, geeft het gevoel dat dit project breed gedragen wordt. Daarnaast biedt het de garantie dat het om een haalbaar plan gaat. Elk item is bekeken, doorgerekend en getoetst. De ontwikkelingen in de markt laten zien dat ook de tijd er rijp voor is . Vandaar dat we juist nu naar buiten treden. Met de expertise en inzet van zoveel serieuze, ervaren en betrokken partners gaan we ons credo absoluut waarmaken: De Bloemistenkwekerij, dat is ‘Groot zijn in kleinschaligheid’!.

 

Ton Kester, initiatiefnemer en bloemenkweker

 

Voor meer afbeeldingen (PDF), zie: