Tuinbouw Primaviera - De Bloemistenkwekerij - 40 ha locatie Rijsenhout drie fasen
 
Nieuwsbrief 29 juli 2010
 
Is de nieuwsbrief niet goed te lezen? klik dan op volgende link voor de versie op de website: http://www.bloemistenkwekerij.nl/nieuwsbrief/nieuwsbrief_29_07_2010.html

Beste lezer,

Directe verkoop
In de voorgaande nieuwsbrief, editie juni, is vooruitgekeken naar de 'Pilot' met de Cash & Carry's van Fleura/Metz in Zwitserland. Het werkbezoek van vertegenwoordigers uit Zwitserland van Fleura/Metz heeft inmiddels plaatsgevonden. Tijdens dat bezoek is uitgebreid kennisgemaakt met Kurt Hottinger. Hij is de commercieel eindverantwoordelijk in Zwitserland. Gezamenlijk zijn er enkele kwekers en veredelaars bezocht, met name om het assortiment voor deze pilot te bespreken.

  Kurt Hottinger

Deze pilot is bedoeld om productintroducties goed te leren voorbereiden en uitvoeren. In een kwekerij met veel nieuwe en niche producten zullen veel introducties plaatsvinden. Deze goed uitvoeren is een belangrijk onderdeel van debedrijfsvoering. Tijdens de uitvoering van de pilot zal elke productintroductie volgens een vast patroon verlopen. In de eerste fase wordt de daarvoor bedachte methode gedurende een half jaar getest.

Het introductieproces wordt bij iedere introductie, iedere twee weken, herhaald. Een product is zes weken lang een introductie, waarbij er de eerste twee weken geen verkoop plaats vindt. Er kan in deze eerste twee weken bijvoorbeeld wel gesampled worden. Binnen Fleura-Metz is een introductietijd van twee weken gebruikelijk. Dit geeft al aan, dat er binnen deze pilot echt gezocht kan worden naar andere manieren van verkoop. De streefdatum van de start van de communicatie rond de eerste introductie is 1 september 2010. Dit betekent dat in week 34 alle informatie compleet moet zijn, zodat in week 36 de communicatie in de Cash & Carry's kan beginnen en in week 37 de verkoop van start gaat.

Aansluitend worden de introducties gedurende 30 weken verkocht. Een product kan na de introductie opgenomen worden in het 'gewone' assortiment van een Cash&Carry. Een product moet eigenlijk ook daarna goed herkenbaar kunnen zijn. Daarvoor wordt ook gewerkt aan een presentatiemeubel.

In week 32 staat een tegenbezoek gepland, waar enkele kwekers en veredelaars deel van zullen uitmaken. Concreet leerdoel van het werkbezoek aan Zwitserland is de verkenning van de Zwitserse bloemenmarkt en de benadrukking van de afzet via de bloemist ten opzichte van de supermarkt: assortiment, kenmerken en kwaliteit. Dit wordt ondervonden door bezoeken aan de Cash & Carry's betrokken bij de 'Pilot', bloemisten aangesloten bij Fleura/Metz en grote retailers als Coop en Migros.

Commercie
Naast de verkoop van nieuwe en niche bloemen via het traditionele groothandelskanaal, wordt ook de haalbaarheid van een eigen bloemenmerk onderzocht. Bij een eigen bloemenmerk horen dan eigen winkels, internetverkoop en mogelijk ook andere verkoopconcepten. U kunt dit vergelijken met bijvoorbeeld een merk als Rituals. Zij verkopen producten in eigen winkels, on-line, maar ook via shop-in-shop concepten bij bijvoorbeeld V&D.

Om deze haalbaarheid te kunnen onderzoeken, is onder meer een werkgroep opstart, met daarin onder meer Aart den Haan (kleding) en Marcel Koene (Groenrijk Tuincentrum). Deze groep heeft in diverse bijeenkomsten de huidige sector geanalyseerd via marktonderzoeken en zijn kritische succesvoorwaarden opgesteld. Hierbij is de groep ondersteund door Paddy Siliacus, student van de Haagse Hogeschool, in zijn 4dejaars project. In zijn eindverslag beschrijft hij de uitkomsten van de genoemde marktonderzoeken en hoe hieruit de kritische succesvoorwaarden volgen. Indien u deze onderzoeken wil inzien of hier meer informatie over wil, dan kunt u dat aangeven via p.vanwilligenburg@bloemistenkwekerij.nl

Naast het uitgevoerde onderzoek, is er voor dit specifieke project ook succesvol subsidie aangevraagd bij het ministerie van LNV. Via de regeling 'Samenwerking bij Innovatie' wordt het project ondersteund. De eerste fase van het project is inmiddels ingegaan. In deze fase wordt het commerciële concept (het merk en positionering met alle bijbehorende kenmerken) ontwikkeld. In vervolgfasen wordt dit ook logistiek doorgenomen en wordt een pilot opgestart met meerdere winkels. De uitkomsten en tussentijdse resultaten van het onderzoek worden gedeeld met de sector, maar deze zullen ook in deze nieuwsbrief aan bod komen. Indien u ook wil deelnemen in dit project, dan kunt u daarvoor contact opnemen met Ton Kester (06-54325339) of mailen via t.kester@bloemistenkwekerij.nl

Voortgang PrimAviera: duurzaam PrimAviera

Een bijdrage vanuit SGN:
Het Stallingsbedrijf Glastuinbouw Nederland (SGN) wil graag de tuinders die zich hier gaan vestigen in een gespreid bedje terecht laten komen. SGN denkt dat dit de beste manier is om een duurzame ontwikkeling van dit gebied mogelijk te maken. Met Schiphol wil zij gezamenlijk een inkoopstation bouwen. Op die manier kunnen tuinders back-up vermogen leveren aan bijvoorbeeld Schiphol.
  SGN

Na de zomervakantie gaan we de intentieovereenkomst met Ocap voor de CO2-levering omzetten in een contract. Hierbij zal zij, naar eigen zeggen, veel aandacht besteden aan de beschikbaarheid van de CO2-voorziening, dus meerdere bronnen dan alleen Shell. Er is dan ook een start gemaakt met de tracé studie en het aanvragen van de nodige vergunningen. Vanuit de biomassa-installatie bij De Meerlanden wil SGN ook CO2 gaan leveren aan PrimAviera.

Voor het gebruik van de ondergrond voor warmte-/kouopslag wordt gewerkt aan de aanvraag van de parapluvergunning. Hiervoor wordt een MER uitgevoerd waarbij nauw overleg plaats vindt met de provincie Noord-Holland. Het is mogelijk dat de strikte grens van maximaal 25°C water opslaan losgelaten gaat worden en dat onder bepaalde condities ook warmer water dan voorheen opgeslagen kan worden.
Door de vestiging van een datacentrum in het PrimAviera-gebied mogelijk te maken krijgt SGN de beschikking over een grote hoeveelheid lage temperatuur restwarmte. Deze warmte willen wij graag gaan leveren aan geïnteresseerde kwekers en dat wat we niet direct kunnen gebruiken tijdelijk in de bodem opslaan.

Bij De Meerlanden is een demonstratieproject in aanleg om warmte uit de nacomposteringstunnels te gaan leveren aan een tweetal tuinders. Bij deze levering besteedt SGN met name aandacht aan de transport van deze laagtemperatuur warmte en zoekt de meest voordelige manier van aanleg. Deze kan zij dan gebruiken om de warmte van het datacentrum aan afnemers te leveren, tegen de laagste kosten.

Omdat de ondergrond van de Haarlemmermeer niet goed geschikt is om grootschalig regenwater op te bergen is SGN is tevens op zoek naar andere mogelijkheden voor de productie van aanvullend gietwater. Dit kan vanuit het zuiveren van het bedrijfsafvalwater, of uit effluent uit de nabij gelegen zuiveringsinstallatie of uit water vanuit de Westeinderplas worden gemaakt.

Daarnaast zijn er al veel min of meer uitgewerkte ideeën over een eigen datanetwerk, duurzame OV, tijdelijke opslag van CO2, een tweede biomassa-installatie in het gebied, de toepassing van PV, de levering van een warmte overschot aan derden etc.

Juli 2010
Stallingsbedrijf Glastuinbouw Nederland
Rien Braun


Als u vragen of opmerkingen heeft of op een van de bovenstaande punten samen met uw bedrijf een bijdrage wil leveren, dan vragen wij u om bericht achter te laten op: t.kester@bloemistenkwekerij.nl of p.vanwilligenburg@bloemistenkwekerij.nl Ook kunt u telefonisch contact opnemen met Ton Kester op 06-54325339 of Pepijn van Willigenburg op 06-48279102

De Stichting Glashelder

 
Wilt u de nieuwsbrief niet langer ontvangen, meldt u dan af bij info@bloemistenkwekerij.nl