Tuinbouw Primaviera - De Bloemistenkwekerij - 40 ha locatie Rijsenhout drie fasen
 
Nieuwsbrief april 2010
 
Is de nieuwsbrief niet goed te lezen? klik dan op volgende link voor de versie op de website: http://www.bloemistenkwekerij.nl/nieuwsbrief/nieuwsbrief_23_04_2010.html

Beste lezer,

Directe verkoop
In de vorige nieuwsbrief hebben we een toelichting gegeven over directe verkoop aan exporteurs en bloemisten. Om deze commerciële activiteiten uit te werken, is er intensief overlegd met Fleura/Metz. In die gesprekken heeft Fleura/Metz de mogelijkheid aangeboden het concept van de Bloemistenkwekerij te presenteren binnen de organisatie. De eerste mogelijkheid daarvan was aan een internationale groep regiomanagers van de Cash & Carry verkoop in het Italiaanse San Remo. Tijdens dat bezoek van eind maart is er verder gediscussieerd wat deze samenwerking Fleura/Metz kan bieden en waar er nog vraagtekens staan voor beide partijen.

Er is tijdens het overleg in San Remo voorgesteld om te starten met een pilot voor het leveren van nieuwe en niche bloemen als test en elkaar zo beter te leren kennen. Dat aanbod is positief ontvangen. Over de uitvoer van de pilot wordt op dit moment concreet over gesproken bij Fleura/Metz. In de volgende nieuwsbrieven willen wij u daar verder over op de hoogte houden.

Commercie
Om het retailconcept te ontwikkelen hebben er inmiddels drie besprekingen plaatsgevonden met de opgezette werkgroep. Bij deze besprekingen zijn marketing & communicatie, strategische positionering en de interne organisatie aan bod gekomen. Op basis van deze bijeenkomsten is er met de betrokkenen een goed idee ontstaan, van waar dat retailconcept aan moeten voldoen om succesvol te kunnen worden. In de volgende bijeenkomsten worden de resultaten samengevat en wordt verder gediscussieerd hoe het concept eruit komt te zien. Daarin heeft Aart den Haan, vanwege zijn ervaring in de retailsector, het voortouw.

Contacten met Flora Holland
Naast het uitwerken van de eigen commerciële ambities wordt er ook gesproken met FloraHolland over het kunnen bedienen én ondersteunen van huidige bloemistensector. Twee onderwerpen voeren tijdens deze gesprekken met FloraHolland de boventoon.

Eerste onderwerp is het project Pure Summer Flowers (www.puresummerflowers.com). Dit project, met de website als platform, moet een inspiratie- en informatiebron vormen voor West-Europese bloemisten bij het maken van mooie en onderscheidende zomerboeketten. Zo kan de bloemist ideeën opdoen uit de voorbeeldboeketten die worden weergegeven op de site en kan de bloemist informatie verkrijgen wanneer de bloemen gekweekt worden en bij welke kweker deze bloemen verkrijgbaar zijn.

Tweede onderwerp is het project Omarm de bloemist. Dit project betreft de professionalisering en de profilering van bloemisten. Met dit project wil Floraholland de bloemisten bijbrengen hoe zij actief met hun product en bedrijf bezig kunnen zijn en hoe zij hun onderscheidend vermogen kunnen aantonen. Concrete activiteiten zijn daarin producttrainingen voor bloemist en medewerkers (productkennis), ontwikkeling van een serviceprotocol en het leren werken vanuit een marketing-gedachte. Dit houdt in: verkoopgedreven, met communicatie richting de consument, storytelling rond het product en narrow-casting als concrete voorbeelden.

Grondverwerving
In de vorige nieuwsbrief hebben we beschreven dat eind maart de gesprekken van de denktank omtrent de grondaankoop zou plaatsvinden. Deze bijeenkomsten zijn helaas uitgesteld door de drukte rondom de recente gemeenteraadsverkiezingen. Nu de gemeenteraden gevormd zijn, komt De Bloemistenkwekerij opnieuw onder de aandacht. De eerst geplande bijeenkomst valt op 20 april aanstaande. Vooruitlopend op deze afspraak is er al meerdere malen gesproken met de partijen als Greenport Aalsmeer, Triple Consultancy, Kester & Partners Accountancy en Rabobank Nederland en Rabobank Regio Schiphol.

De vele voorgaande projecten van Rabobank zijn voldoende concrete voorbeelden om een dergelijke grondaankoop in vergelijkbaar samenwerkingsverband mogelijk te maken. Het meest concrete voorbeeld is een windmolenpark in Flevoland, waarin de Dienst Domeinen, verschillende boeren en Rabobank al concreet samenwerken. Deze en andere vergelijkbare praktijkvoorbeelden geven de vooruitzichten van De Bloemistenkwekerij vertrouwen.

Boekettenactie Greenport Aalsmeer
Hoewel de besprekingen over de grondverwerving door de gemeenteraadsverkiezingen vertraging hebben opgelopen, hebben deze verkiezingen De Bloemistenkwekerij ook een mooie kans geboden, zich te presenteren. De Greenport Aalsmeer heeft namelijk alle nieuwe gemeenteraadsleden van aangesloten gemeenten gefeliciteerd met een Greenport boeket. In dit boeket, een echt streekboeket uit de provincie, hebben tulpen centraal gestaan. Dit boeket is verzorgd door De Bloemistenkwekerij in samenwerking met Naturals. We hebben hierover al verscheidene bedankjes gekregen van de nieuwe raadsleden.

boeketten van Naturals  

Enkele verkozen raadsleden van de gemeente Nieuwkoop (Zuid-Holland) met de boeketten van Naturals.

De Bloemistenkwekerij kan dit, het verzorgen van mooie boeketten op locatie, ook voor uw organisatie aanbieden. De boeketten kunnen volledig op uw smaak, wens en vanuit uw boodschap gecreëerd worden. Daarover kunt u uiteraard vrijblijvend contact opnemen met de onderstaande contactpersonen.

Als u vragen of opmerkingen heeft of op een van de bovenstaande punten samen met uw bedrijf een bijdrage wil leveren, dan vragen wij u om bericht achter te laten op: t.kester@bloemistenkwekerij.nl of p.vanwilligenburg@bloemistenkwekerij.nl Ook kunt u telefonisch contact opnemen met Ton Kester op 06-54325339 of Pepijn van Willigenburg op 06-48279102

De Stichting Glashelder

 
Wilt u de nieuwsbrief niet langer ontvangen, meldt u dan af bij info@bloemistenkwekerij.nl