Tuinbouw Primaviera - De Bloemistenkwekerij - 40 ha locatie Rijsenhout drie fasen
 
Nieuwsbrief :: 18 december 2009
Is de nieuwsbrief niet goed te lezen? klik dan op volgende link voor de versie op de website: http://www.bloemistenkwekerij.nl/nieuwsbrief/nieuwsbrief_18_12_2009.html

Beste lezer,

Via deze brief willen we u informeren over de huidige en toekomstige activiteiten rondom de Bloemistenkwekerij. De belangrijkste punten hebben we hieronder op een rijtje gezet.

Commercie
Tijdens de meest recente bijeenkomst met de klankbordgroep van geïnteresseerde kwekers, is er uitgebreid gesproken over het opzetten van commerciële activiteiten. De groep heeft met elkaar uitgesproken, dat het realiseren van commerciële regie, via eigen retail- en verkoopconcepten, de ultieme doelstelling is.
Om deze doelstelling te bereiken, zullen activiteiten in vier kanalen worden uitgevoerd: verkoop van bloemen zal plaatsvinden aan groothandelaren, aan bloemisten direct (mogelijk met partners als FleurPlaza Europe, www.fleurplazaeurope.com). Daarnaast zullen ook de Bloemistenkwekerij-bloemen verkocht worden via eigen retailconcepten en via eigen verkoopconcepten. Het opzetten van een eigen bloemenmerk, met eigen verkooppunten, zal eerst uitgebreid worden onderzocht, waarna concreet één of meerdere concepten worden ontwikkeld en in de markt zullen worden gezet. Hierbij zal ook gebruik worden gemaakt van expertise van buiten de sector. Vergelijkingen met bijvoorbeeld de meubel- en kledingbranche zullen zorgen voor een aansprekend resultaat voor een te vormen bloemenmerk.
Bij deze retail- en verkoopconcepten horen ook vernieuwende en meer inspirerende websites en webshops. Hierop moet je eenvoudig en snel kunnen bestellen, maar als je zoekend bent, moet je ook goed geïnformeerd worden over speciale producten en over het concept zelf. Bloemen voor speciale gelegenheden moeten ook als bijzondere wens of vraag gesteld kunnen worden.

Pilot Product Management
Vooruitlopend op het proces om dit bloemenmerk te ontwikkelen, wordt er op dit moment een proef uitgevoerd met diverse veredelaars, waaronder Kordes Roses, Anthura en Berbee Amarylliscultures. In overleg met deze veredelaars zijn een aantal specifieke soorten geselecteerd, die speciaal onder de aandacht van speciaal geselecteerde bloemisten en binders gebracht. Dit gebeurt door hen goed te informeren met de productkenmerken en de productdoelstellingen en hen zo enthousiast te maken, zodat ze meer willen werken met deze producten én ook de klanten enthousiast maken. Het bericht dat er op één dag in de week bloemen rechtstreeks van kwekers komen, begint al bij deze klanten te leven, er wordt al naar gevraagd!
Op deze manier kan je één specifieke cultivar specifiek onder de aandacht van consumenten brengen. Op dit moment gebeurt dat met de Pitahaya®van Kordes Roses. Dit gaat in de toekomst voor meer speciale cultivars, ook van andere gewassen, worden opgezet. Op deze manier worden merknamen van cultivars gebonden aan een bloemenmerk en dus aan een afzetkanaal en doelgroep.

Innovatie in techniek: Gelijkspanning
Naast het ontwikkelen van commercie, wordt er ook tijd besteedt aan het verder ontwikkelen van het technisch concept van de Bloemistenkwekerij. Dit noemen we het uitvoeren van tweesporenbeleid: Zowel wat betreft de commercie als wat betreft de techniek blijft het project zich verder ontwikkelen. Op technisch gebied wordt er verder gewerkt aan een van de energetische aspecten van de Bloemistenkwekerij. Om het duurzame karakter van de samenwerking op één locatie nog meer invulling te geven, wordt er intensief gesproken met Harry Stokman van Direct Current. Met dit bedrijf wordt de introductie van gelijkspanning in de glastuinbouw aangepakt. Eerste berekeningen laten zien, dat er zowel bij de investeringen als bij het energieverbruik bij assimilatiebelichting besparingen te realiseren zijn, waarbij de levensduur van bijvoorbeeld armaturen sterk zal toenemen. Dit komt met name door het verminderen van energieverliezen, dus het efficiënter gebruiken van elektriciteit. Voor meer informatie hierover kun je een kijkje nemen op de website van Direct Current: www.gelijkspanning.nl

Grondverwerving en financiering
Het positieve geluid vanuit de Provincie Noord-Holland en in het bijzonder gedeputeerde Jaap Bond (Economie, Landbouw en Toerisme, voorzitter stuurgroep Greenport Aalsmeer) wordt omgezet in een voorstel. In overleg met Triple Consultancy, Kester & Partners Accountants en Rabobank Regio Schiphol wordt een constructie opgezet, waarbij de grond in erfpacht wordt genomen, maar er toch een financiering op gevestigd kan worden en bij verkoop de grond én de opstallen verkocht kunnen worden. De doelstelling hiervan is om de financieringslasten bij aanvang te verminderen én de vermogenspositie van het ondernemerscollectief te verbeteren.
Tijdens meerdere gesprekken met Triple en Rabobank zal het voorstel worden uitgewerkt. Vervolgens wordt dit voorstel besproken met de Provincie Noord-Holland. Indien de juridische kanten goed onderzocht zijn en de Provincie Noord-Holland wil meewerken, dan overweegt Rabobank dit ook breder in te zetten als een nieuwe financieringsvorm voor haar klanten. Dit wordt vervolgd.

De Bloemistenkwekerij op de overheidsagenda’s
De ondersteuning van het Productschap Tuinbouw voor de Bloemistenkwekerij (in de vorm van een projectsubsidie) is zeer welkom om het concept van de Bloemistenkwekerij verder uit te werken. Tijdens de uitvoering hebben wij, net als u in uw eigen werk, gemerkt dat de wereld aan het veranderen is. Deze veranderingen zorgen er voor, dat veranderingen in de traditionele omgeving van de bloemisterij en glastuinbouw, nog moeilijker te realiseren worden.
De gevonden oplossingen vragen om een cultuuromslag binnen de sector en het realiseren van een dergelijke omslag is zeer intensief en tijdrovend. Om het draagvlak van het project te kunnen vergroten, wordt in samenwerking met Priva (Wilma Romeyn) contact gezocht met diverse ministeries. In eerste instantie zijn dat Economische Zaken en Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit, op termijn wordt ook het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu aangeschreven. Tijdens het eerstvolgende overleg hopen we u te kunnen vertellen over onze vooruitgang hierin.

Nieuwjaarsborrel
Op dit moment is de Stichting Glashelder diverse agenda’s bij elkaar aan het leggen, om een grote nieuwjaarsborrel te plannen. Op deze borrel kunt u informeel kennismaken met de diverse partners en betrokkenen van de Bloemistenkwekerij. Natuurlijk zullen we van de gelegenheid gebruik maken om u verder te informeren over de voortgang van het project. Houdt u daarom uw mailbox goed in de gaten, omdat we u via de email zullen informeren over de datum van dit evenement. Voorlopig denken wij aan een doordeweekse dag in week 4 van 2010.

Prettige Kerstdagen
Als u vragen of opmerkingen heeft of op een van de bovenstaande punten samen met uw bedrijf een bijdrage wil leveren, dan vragen wij u om bericht achter te laten op: info@bloemistenkwekerij.nl of telefonisch contact op te nemen met Ton Kester op 06-54325339 of Pepijn van Willigenburg op 06-48279102 Voor het overige willen we u, uw bedrijf en uw medewerkers prettige feestdagen en een voorspoedig 2010 wensen.

De Stichting Glashelder

 
Wilt u de nieuwsbrief niet langer ontvangen, meldt u dan af bij info@bloemistenkwekerij.nl