Tuinbouw Primaviera - De Bloemistenkwekerij - 40 ha locatie Rijsenhout drie fasen
 
Nieuwsbrief 12 september 2010
 
Is de nieuwsbrief niet goed te lezen? klik dan op volgende link voor de versie op de website: http://www.bloemistenkwekerij.nl/nieuwsbrief/nieuwsbrief_12_09_2010.html

Beste relatie,

Samenwerking
FleuraMetz De Bloemistenkwekerij streeft ernaar om een verbinding te maken tussen vraag en aanbod. Daarvoor wordt met verschillende partners gestreefd naar het uitvoeren van tests. Een voorbeeld hiervan stond vermeld in de recente nieuwsbrieven, namelijk een pilot van de Bloemistenkwekerij in samenwerking met FleuraMetz. Deze pilot is bedoeld om productintroducties goed te leren voorbereiden en uitvoeren. Dit is essentieel, omdat in een kwekerij met veel nieuwe en nicheproducten veel productintroducties zullen plaatsvinden.

De verbetering van de positionering van deze nieuwe en nicheproducten binnen Cash & Carry's en daarbij prijspunten te vinden. Dit zou voor zowel De Bloemistenkwekerij als Fleura/Metz veel informatie kunnen opleveren en mogelijk een grotere omzet kunnen betekenen. Echter heeft FleuraMetz zich niet kunnen vinden in de het totale commerciële beleid, zoals dat binnen de Bloemistenkwekerij aangenomen is. FleuraMetz wil daarom op dit moment het netwerk niet openstellen voor de besproken pilot en daarom is deze op het laatste moment afgeblazen.

Ondanks dat De Bloemistenkwekerij dit zeer betreurt, wil zij Fleura/Metz bedanken voor de samenwerking tot nu toe, de opgedane kennis en kennismaking met de organisatie en markten. De Bloemistenkwekerij zoekt nu via andere wegen om dit belangrijke aspect van het concept te testen. Verderop in deze editie van de nieuwsbrief vindt u een bijdrage van Marcel Boom over de volgende stappen wat betreft het ontwikkelen van een verkoopstrategie.

SGN
"Het concept van De Bloemistenkwekerij past bij uitstek bij de ontwikkeling in de sierteeltsector waarbij de aandacht van schaalvergroting en kostenreductie verschuift naar aandacht voor kwaliteit en afzet. Om met een bekende bank te spreken: niet meer maar beter. Naast massief volume is een kwalitatief assortiment een onmisbare pijler onder de duurzaamheid van Nederland
  SGN

als logistieke sierteeltdraaischijf in Europa. Stallingsbedrijf Glastuinbouw Nederland (SGN) steunt de Stichting Glashelder dan ook nadrukkelijk in haar ambities en verwelkomt de Bloemistenkwekerij graag in PrimAviera. We zijn er van overtuigd dat het initiatief goed zal gedijen in een omgeving waar veel meer afzet- en duurzaamheidconcepten ontstaan. Daar spannen wij ons, samen met de Stichting Glashelder, voor in.

Waar in vroeger tijden de veiling garantie en waarborg voor afzet was, vragen heden ten dage banken meer zekerheden en contracten om de bedrijfsvoering te onderbouwen. Financiering van nieuwe en bestaande bedrijven staat op grond hiervan onder grote druk en het eigenlijke doel van de bank is het volume aan financiering terug te brengen. SGN gelooft in een weer oplevende tuinbouwsector op korte termijn, wanneer eerst deze vraagstukken voor een ondernemer tot hoofdzaak worden verheven. De verschillende concepten onder de Bloemistenkwekerij zullen ons inziens met deze innovatieslag de slagingkans vergroten, waar volgende tuinders weer van kunnen profiteren.

Een goed voorbeeld voor het neerwaarts bijstellen van het volume aan financiering is de manier om gronden en opstallen op een andere wijze gescheiden te financieren. In beginsel keek SGN hier raar tegenaan, maar tracht hier momenteel toch op in te spelen en maakt er tegelijkertijd een kans van. SGN wil een dergelijke constructie kunnen aanbieden aan alle potentiële kopers en

Primaviera  

onderstreept dat ook in haar goede contacten met de Provincie Noord-Holland, in het bijzonder de positieve grondhouding vooraf van de verantwoordelijk gedeputeerde Jaap Bond. Ook de Bank Nederlandse Gemeenten en de Dienst Landelijk Gebied worden betrokken om na te denken over een dergelijke rol binnen PrimAviera.

Kortom: wij zien de toekomst vol vertrouwen tegemoet en verwachten voor eind 2010 de eerste nieuwe kweker(s) in PrimAviera te verwelkomen."

Deze bijdrage werd verzorgd door Frank Overing, Directeur SGN.

Commercie
Op commercieel gebied is De Bloemistenkwekerij in gesprek met allerlei bedrijven om verscheiden facetten van de commercie uiteen te zetten. In deze nieuwsbrief laten wij Miranda van Kester aan het woord. Vanuit haar marketing-/communicatiebureau is zij voor het project een winkelmodel aan het ontwikkelen die de juiste formule moet leiden om de consument aan te spreken. Daarnaast komt in deze paragraaf Marcel Boom aan het woord. Deze chrysantenkweker is binnen De Bloemistenkwekerij actief met het uitzetten van een nationale en internationale verkoopstrategie.

Miranda van Kester, van Mirakuleus ontwerp & communicatie: "Wij zijn een bureau dat de sierteeltsector uitstekend kent en erin gespecialiseerd is om de juiste positionering en uitstraling te kiezen voor een doelgroep die past bij het product of bedrijf. De marketingstrategie staat; de Bloemistenkwekerij wil een eigen retailketen opzetten. Zoveel is duidelijk. Maar welke doelgroepen zijn het meest interessant en hoe ga je die trekken? Wat moet de nieuwe bloemenwinkelformule in zich hebben om te slagen?

In samenwerking met een van onze partners, die trends en doelgroepsegmentaties in sierteelt als specialisme heeft, heeft Mirakuleus een bloemenwinkelformule ontwikkeld. Deze is totaal vernieuwend ten aanzien van wat er al bestaat, maar toch geschikt voor de 'HEMA-consument' - een breed publiek dus. Het is een veelbelovend concept, het schept vertrouwen dat we met succes de Nederlandse markt kunnen veroveren. Dat blijkt ook wanneer we 'benchmarken'

(vergelijken met andere vernieuwende winkelformules in andere branches, zoals zeepwinkel Lush). We gaan dit concept de komende tijd uitgebreid toetsen. Ook zal het in de komende weken zal het aan de achterban van de Bloemistenkwekerij worden gepresenteerd door Mirakuleus."

  Mirakuleus

--
Voormalig Chrysantenkweker Marcel Boom is betrokken bij het ontwikkelen van commerciële activiteiten gericht op de traditionele groothandel. Hij vertelt over de marktanalyse, die nu in samenwerking met FloraHolland loopt: "De ontwikkeling van een onderscheidende verkoopstrategie heeft enige vertraging opgelopen na een teleurstellende mededeling van de kant van Fleura-Metz. Daarin werd aangegeven dat zij, op dit moment, de verdere voortgang van de pilot in Zwitserland niet ondersteunen. Dit terwijl de direct betrokkenen steeds enthousiaster werden over de mogelijkheden voor beide partijen. Hierover heeft u eerder in deze nieuwsbrief meer kunnen lezen.

"Niet bij de pakken neerzitten" is dan het motto van de gemiddeld kweker, dat doen wij dus ook niet! Op dit moment zijn we met enkele partijen in gesprek over de mogelijkheden van de kwekerij en de kracht van het te bieden assortiment. Hierbij is ook zeker het 'totale' assortiment vanuit de veredeling belangrijk. Vanuit FloraHolland worden we ondersteund met marktinformatie, om een goede keuze te maken in de verschillende regio's binnen Europa, waar ons assortiment het beste de doelgroep klanten van de 'bloemistenkwekerij' kan bereiken.

In deze fase van de verkoopstrategie richten we ons toch voornamelijk naar de traditionele keten. De partners die we zoeken blijven toch de C&C en Groothandelsmarkten waar een totaal assortiment voor onze doelgroep samen komt. Op deze fysieke plekken zien wij zeker goede mogelijkheden om onderscheidende, nieuwe en niche producten op een onderscheidende manier aan te bieden aan met name de bloemist. Deze koper ziet, ruikt en voelt graag tijdens zijn aankoopproces. Daar kunnen wij op inspelen op deze locaties, waar de noviteiten een goed podium kunnen vinden. We houden u via deze weg op de hoogte van de nieuwe ontwikkelingen."

Als u vragen of opmerkingen heeft of op een van de bovenstaande punten samen met uw bedrijf een bijdrage wil leveren, dan vragen wij u om bericht achter te laten op: t.kester@bloemistenkwekerij.nl of p.vanwilligenburg@bloemistenkwekerij.nl Ook kunt u telefonisch contact opnemen met Ton Kester op 06-54325339 of Pepijn van Willigenburg op 06-48279102

De Stichting Glashelder

 
Wilt u de nieuwsbrief niet langer ontvangen, meldt u dan af bij info@bloemistenkwekerij.nl