Tuinbouw Primaviera - De Bloemistenkwekerij - 40 ha locatie Rijsenhout drie fasen
 
Nieuwsbrief :: Terugkoppeling nieuwjaarsbijeenkomst
 
Is de nieuwsbrief niet goed te lezen? klik dan op volgende link voor de versie op de website: http://www.bloemistenkwekerij.nl/nieuwsbrief/nieuwsbrief_04_02_2010.html

Beste lezer,

Nieuwjaarsbijeenkomst
De Stichting Glashelder wil u graag bedanken voor uw komst naar de nieuwjaarsbijeenkomst op 1 februari 2010. De goede opkomst heeft laten zien dat de Bloemistenkwekerij bij steeds meer betrokkenen leeft. Mede verantwoordelijk voor het enthousiasme voor de Bloemistenkwekerij is de medewerking van de sprekers Meiny Prins, Aart den Haan en Goos Bartels. De Stichting Glashelder is hen erg dankbaar voor hun bijdragen aan de nieuwjaarsbijeenkomst. Samen met hen hoopt de stichting alle aanwezigen kort maar bondig te hebben geïnformeerd over de huidige stand van zaken van het project en de ontwikkeling van het commerciële beleid. Tot slot wil de stichting graag de kwekers en veredelaars die de diverse mooie, nieuwe en niche bloemen hebben geleverd voor de aankleding. Iedereen was onder de indruk van de stukken. Dat is nu wat de Bloemistenkwekerij kan gaan bieden.
De Stichting Glashelder kijkt, uit zijn eigen ervaring, met trots en tevredenheid terug op een geslaagd evenement en met weer aangevulde energie gaan we werken aan de eerstvolgende stappen. We hopen daarbij op uw blijvende inzet.

Het vervolg
Voor de volledigheid wil de Stichting Glashelder nogmaals de eerstvolgende stappen toelichten, die ook door Ton Kester zijn gepresenteerd. Deze presentatie kunt u ook terugzien op de website van de Bloemistenkwekerij. Waar deze presentaties te vinden zijn, staat verderop in deze nieuwsbrief.

 • Oprichting commerciële entiteit
  De Stichting Glashelder staat op het punt om het concept tastbaar te maken door de commerciële activiteiten op te starten. In kwartaal 1 van het jaar 2010 zal de stichting de daarvoor benodigde onderneming oprichten.


 • Start directe verkoop, vooruitlopend op afname afspraken
  In deze onderneming zal vanaf ditzelfde eerste kwartaal de directe verkoop en verkoopondersteuning van de diverse nieuwe, niche en/of huidige producten van de aangesloten kwekers en betrokken veredelaars/veredelingsbedrijven plaatsvinden.


 • Ondertekening convenant
  In samenwerking met de Greenport Aalsmeer wordt in het eerste kwartaal een convenant opgesteld. In dit convenant wordt het belang van de Bloemistenkwekerij voor de regio en sector benoemd. We vragen u, als partner of deelnemer, dit convenant te tekenen, als blijk van steun. Dit convenant wordt, na ondertekening door de partners én dragers van de Greenport Aalsmeer, in het tweede kwartaal aangeboden aan de Provincie Noord-Holland.


 • Start actiematige conceptontwikkeling
  Vanaf kwartaal 2 komt de ontwikkeling van verkoopconcepten op actiematige basis aan bod. Hierbij kunt u denken aan speciaal ontwikkelde eindproducten die bijvoorbeeld toegespitst worden op Valentijnsdag of Moederdag. Hierin worden de diverse bloemen van de aangesloten kwekers en betrokken veredelaars/veredelingsbedrijven verwerkt volgens een ‘kostprijs +’ methodiek.


 • Oplevering retailconcept
  De stichting verwacht aan het eind van het tweede kwartaal de resultaten van het vooronderzoek naar eigen retail op te leveren. Daarbij kunt u denken aan het concept (wat houdt het merk in, hoe ziet een winkel er uit) en het groeipad in tijd en investeringen. Ook in deze retailconcepten wordt de genoemde 'kostprijs +' methodiek toegepast.

Presentaties
Is er iets uit de presentaties niet duidelijk geweest? Of was u onder de indruk? U kunt de presentaties van Ton Kester, Aart den Haan en Goos Bartels in PDF-versie terugvinden op de site van de Bloemistenkwekerij, waarop een aparte pagina voor is aangemaakt:
http://bloemistenkwekerij.nl/nieuwjaarsbijeenkomst2010.html

Als u vragen of opmerkingen heeft of op een van de bovenstaande punten samen met uw bedrijf een bijdrage wil leveren, dan vragen wij u om bericht achter te laten op: t.kester@bloemistenkwekerij.nl of p.vanwilligenburg@bloemistenkwekerij.nl Ook kunt u telefonisch contact opnemen met Ton Kester op 06-54325339 of Pepijn van Willigenburg op 06-48279102

Tot binnenkort!

De Stichting Glashelder

 
Wilt u de nieuwsbrief niet langer ontvangen, meldt u dan af bij info@bloemistenkwekerij.nl