Tuinbouw Primaviera - De Bloemistenkwekerij - 40 ha locatie Rijsenhout drie fasen
   

Nieuwsbrief 15 april 2011

Beste relatie,

Zoals u wellicht gemerkt heeft, is er enkele maanden geen nieuwsbrief verzonden. Met het uitgaan van deze nieuwsbrief, mag u weer verwachten dat u van De Bloemistenkwekerij regelmatig een nieuwsbrief ontvangt. In deze nieuwsbrief zullen dan ook de ontwikkelingen van de afgelopen twee maanden aan bod komen, zodat u niets hoeft te missen.

   

Nieuwjaarsbijeenkomst
Geheel volgens de traditie is er ook dit jaar weer vanuit De Bloemistenkwekerij een nieuwjaarsbijeenkomst gehouden. De Bloemistenkwekerij hecht grote waarde aan deze gebeurtenis omdat het samenkomen van de betrokkenen bij dit project elk jaar leidt tot interessante, nieuwe inzichten voor het jaar dat volgt. Ook dit jaar is dat gebleken.

Zo heeft Confetti in de vorm van een presentatie een uiteenzetting gegeven over consumentenpsychologie. Hoe ervaart een consument bloemen (toegelicht een leuke presentatie van StakeholdersVoice)? En in welke ideale omgeving worden deze ervaringen kracht bijgezet? Vragen waarop Confetti de geïnteresseerde aanwezigen het antwoord heeft laten zien.

Beeldimpressie Confetti

Naast de leermomenten die de aanwezigen elkaar konden bieden, werd er ook uitgebreid informeel verder met elkaar gesproken. Deze afsluitende borrel heeft ongetwijfeld partijen nader tot elkaar gebracht en mogelijk geresulteerd in nieuwe ideeën.

De Bloemistenkwekerij kijkt terug op wederom een geslaagde editie van haar nieuwjaarsbijeenkomst en wil bij dezen u, aanwezigen, bedanken voor uw komst en Confetti, in het bijzonder Monique Morks, voor haar gastvrijheid.

Retailmodel
Daarnaast willen wij u graag informeren over de ontwikkelingen van het retailmodel. Het concept, wat Natural Styling en Mirakuleus in samenwerking met de Stichting Glashelder hebben opgesteld, wordt op dit moment tot in details uitgewerkt. Zo wordt onder andere gewerkt aan de jaarplanning en productkalender, de locaties van de testwinkels en de bezetting daarvan en de financiering van de aanloopkosten van de testwinkels. Via deze nieuwsbrief zullen we u hiervan uiteraard verder op de hoogte houden.

In deze nieuwsbrief kunnen wij u melden dat er inmiddels een streefdatum is vastgesteld voor de opening van de eerste testwinkel. De geplande datum waarop deze opening plaats zal vinden is 1 september 2011. Het behalen van de streefdatum is afhankelijk van de financiering, waarvan De Bloemistenkwekerij zich inzet om deze zo snel mogelijk rond te krijgen.

PrimAviera/SGN

SGN  

Ook is de realisatie van de vestigingsplaats van de Bloemistenkwekerij de afgelopen maand verder gevorderd. Over de laatste gebeurtenissen laten wij graag SGN zelf aan het woord. Hieronder een bijdrage van Andre Rotteveel, projectleider van PrimAviera.

“PrimAviera, SGN kan wel zeggen dat het een toplocatie is,

het LEI kan dit zelfs wetenschappelijk onderbouwen. Maar een tuinder gelooft het pas echt als andere tuinders er voor durven te kiezen.
De definitieve keuze van Jos Looije voor de vestiging in PrimAviera, en de vrijwel onmiddellijke bouwstart na het tekenen van de contracten vormt een belangrijke impuls voor het glasproject bij Rijsenhout. Niet alleen is het een teken dat we het dieptepunt in de financieringscrisis wellicht achter ons hebben liggen, uit de voorkeur van Looije spreekt ook een duidelijke keuze. Als een ondernemer nu nieuw bouwt kan die zich geen suboptimale locatie meer veroorloven. Ligging, ontsluiting en restwaarde moeten veilige investeringskaders bieden. Tel daar de vele

energetische mogelijkheden bij op en zet die af tegen de onzekere toekomst over welk energiesysteem de toekomst heeft en je begrijpt direct waarom PrimAviera zo’n gunstige locatie is. SGN wenst Looije een zonnige toekomst in PrimAviera en hoopt dat met zijn komst het spreekwoordelijke eerste schaap over de dam is.”   Andre

Het nieuwe telen
Op 12 april 2011 start de eerste Innovatie Arena in de vernieuwde vorm van Greenport Campus innovatie support. Zo’n 15 bedrijven geven bezoekers de mogelijkheid om alle ins en outs op het gebied van Het Nieuwe Telen te bekijken en hierover discussie te voeren. Naast de huidige stand van techniek vanuit toeleverende bedrijven, zijn in de Innovatie Arena ook de ervaringen te zien van kwekers, die al actief bezig zijn met Het Nieuwe Telen. De eerste Innovatie Arena is open voor groepen geïnteresseerden van 12 april tot en met woensdag 11 mei.

Greenport Campus  

De Innovatie Arena ‘Het Nieuwe Telen’ bij Demokwekerij Westland neemt 5 weken in beslag. Experts zoals technische toeleveranciers en kennisinstellingen worden gevraagd om hun visie te laten zien op het thema. Deze visies worden getoond in de Greenport Campus Innovatie Arena door middel van een permanente presentatie, in de vorm van bijvoorbeeld een opstelling, poster, presentatie of film.

De Bloemistenkwekerij kan u een bezoek aan dit evenement van harte aanraden. Indien u van plan bent individueel te gaan, is inschrijving niet benodigd. Wanneer u in groepsverband de Innovatie Arena wil bezoeken, dient u zich wel aan te melden. Voor aanmelding van groepen of meer informatie over de Innovatie Arena kunt u zich wenden tot Jan Willem Donkers. Hij zal u graag per e-mail (adres: jan-willem.donkers@greenportcampus.nl) of telefonisch (0317-480076) te woord willen staan. Ook kunt u zich via de website van de Greenport Campus (www.greenportcampus.nl) aanmelden.

Als u vragen of opmerkingen heeft of op een van de bovenstaande punten samen met uw bedrijf een bijdrage wil leveren, dan vragen wij u om bericht achter te laten op: t.kester@bloemistenkwekerij.nl of p.vanwilligenburg@bloemistenkwekerij.nl Ook kunt u telefonisch contact opnemen met Ton Kester op 06-54325339 of Pepijn van Willigenburg op 06-48279102

De Stichting Glashelder

 
Wilt u de nieuwsbrief niet langer ontvangen, meldt u dan af bij info@bloemistenkwekerij.nl